Landelijke fondsen speelplekken:

 • Postcodeloterijbuurtfonds
  Het Postcode Loterij Buurtfonds is er voor alle bewonersinitiatieven in Nederland, van klein tot groot. Van eenvoudige verbeteringen tot vernieuwende initiatieven die grote impact maken. Valt jouw project onder een kleinschalig project dan krijg je een ondersteuning tussen de €500 en €5000.
 • Oranjefonds
  Het Oranje Fonds vindt dat iedereen ertoe doet. Daarom zetten zij zich in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat. Richt jouw plek zich op inclusief spelen of is het een ontmoetingsplaats voor jongeren, eenzame ouderen of wordt het park gebruikt met burendag, dan ondersteunen zij dit graag! Op de website kun je checken of jouw project voldoet aan de eisen.
 • Rabo Foundation
  Investeert in maatschappelijke organisaties die komen met regionale en landelijke initiatieven.
 • Jantje Beton
  Jantje Beton wil dat er meer speelplekken komen die toegankelijk, avontuurlijk, inspirerend en bovenal veilig zijn. Om het geld dat ze kunnen toekennen zo goed mogelijk te verdelen, beoordeelden zij de aanvragen op 3 momenten in het jaar. Bezoek te website om te bekijken wanneer deze momenten zijn.
 • Fonds Sluyterman van Loo
  Ouderenprojecten bevordert de kwaliteit van leven van ouderen. Dit zijn projecten die zich primair richten op kwetsbare ouderen. In veel van deze projecten spelen vrijwilligers, met name actieve senioren, een belangrijke rol.
 • Univé buurtfonds
  Samen met Univé breng je jouw project tot leven. De coöperatieve gedachte van Univé is samen werken aan verbetering, zonder winstoogmerk. Op de website kan je een project check doen om te kijken of je in aanmerking komt voor de subsidie. Als het een match is mag je jouw idee pitchen door middel van een online aanvraagformulier. Vervolgens als het goedgekeurd is krijg je steun vanuit Univé buurtfonds.
 • Cruijff Foundation
  De Johan Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt wereldwijd impactvolle sport-en spelprojecten. Zij richten zich veelal op sport- en beweegplekken voor jongeren voor wie sporten niet vanzelfsprekend is. Denk aan kinderen met een beperking, niet alleen lichamelijk, maar ook autisme enzovoorts. Daarom creëren zij ruimtes voor jeugd, door onder andere Cruyff Courts te plaatsen.
 • Kraijicek Foundation
  Leggen ‘playgrounds’ aan in samenwerking met gemeenten. Hiermee willen ze bijdragen aan positieve ontwikkeling van de Nederlands jeugd voor een sportieve en sociale samenleving. Je kan ook zelf aan de slag voor de foundation om geld in te zamelen. Denk hierbij aan een sponsorloop of inzamelactie, en om het makkelijker te maken kan je gebruik maken van een ‘Tikkie’.
 • Stichting Kinderpostzegels
  De meeste mensen zullen de stichting wel kennen, vele doneren ieder jaar weer d.m.v. het kopen van kinderpostzegels aan de deur. Zij hebben duidelijke criteria op de website vermeld staan, voldoen jullie hieraan? Dan kun je de subsidie aanvragen.
 • Kern met Pit: KNHM Foundation
  Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Iedereen kan zich inschrijven, maar er gaat wel een selectie aan vooraf. Om mee te doen moet je samenwerken met dorps- of buurtgenoten.
 • De Stichting Rijnlanden
  Heb je plannen om de wijk of het plein duurzamer in te richten of uw omgeving water bewuster te maken? Denk bijvoorbeeld aan een groenblauw schoolplein of een plek met een goed afwateringssyteem en veel beplanting. Het is mogelijk om hiervoor bij het waterschap subsidie aan te vragen. Lees hier meer over de voorwaarden.
 • ANWB Fonds
  Het ANWB Fonds draagt bij aan bijvoorbeeld verkeersveilige schoolpleinen, het aanleggen van rolstoeltoegankelijke paden en oplaadpunten voor elektrische fietsen.
 • Het Cultuurfonds
  Van braakliggend of vergrijsd terrein naar een groene ontmoetingsplek in jouw buurt. Het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds draagt hieraan bij. Op de website van het cultuurfonds vind je nog veel meer fondsen die je wellicht kunt aanvragen.
 • Fondsenwerving Online (Betaald)
  Op deze website kun je veel diverse fondsen vinden waarvoor je je kunt aanmelden. Al deze fondsen richten zich op speelplekken, zowel onderwijs als buurtplekjes enzovoorts.
 • Gezonde school
  Het programma Jong Leren Eten biedt twee keer per jaar de mogelijkheid om een voucher aan te vragen bij de subsidiepot ‘Weer lekker naar buiten’. Bij voorbeeld voor het aanschaffen van gereedschap of het planten van fruitbomen.
 • VSB Fonds
  Zet jij je in voor een sociale en inclusieve samenleving? Dan kan kunnen wij misschien helpen!
 • Stichting DOEN
  DOEN gelooft in een sociale samenleving waarin iedereen kan meedoen. Daarom ondersteunen ze initiatieven die kwetsbare mensen (weer) een plek geven in onze maatschappij.
 • Kansfonds
  Voorkomen van uitsluiting van kwetsbare mensen door het helpen van lokale initiatieven waarin mensen naar elkaar omzien.
 • Troidos Foundation
  Zij willen projecten ondersteunen die zorgen voor positieve en blijvende verandering.
 • Fonds nuts OHRA
  FNO zet zich in voor en met mensen in kwetsbare situaties. Hún wensen en behoeften staan altijd centraal.
 • ZonMW
  ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.
 • Haëlla Stichting
  De Haëlla Stichting helpt om idealen van bevlogen mensen te verwezenlijken. Mensen die iets willen doen voor anderen, of voor het milieu. We luisteren en denken mee, en kunnen helpen met de financiering. Het gaat om kleinschalige kansrijke projecten die een startkapitaaltje nodig hebben
 • RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) Fonds 
  Zij ondersteunen  projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen.
 • Stichting Agis Innovatiefonds
  Zij zetten zich in voor mensen die kwetsbaar zijn of een chronische aandoening hebben. En dan met name voor datgene dat mensen helpt om zich gezonder te voelen en onafhankelijker te kunnen zijn.
 • Fonds NME
  Ondersteunt initiatieven op het gebied van natuur- en milieueducatie in Nederland. Het is cruciaal dat projecten een educatieve doelstelling hebben.
 • Dr. C.J. Vaillant Fonds
  Hier kunnen donaties aangevraagd worden die een duidelijke relatie hebben met de geestelijke gezondheidszorg en/of een maatschappelijk doel.
 • Codde van Beresteyn
  De stichting geeft financiële steun aan projecten die het welzijn van ouderen in Nederland bevorderen. Ook internationale projecten di e aan de doelstellingen van de stichting voldoen komen in aanmerking voor ondersteuning.
 • Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
  Een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten in Nederland. De Fundatie beheert ook een elftal andere fondsen, waaronder zes afzonderlijke stichtingen, met vergelijkbare doelstellingen.
 • Brentano’s Steun des Ouderdoms
  Zij richten zich op het bevorderen van het welzijn van (kwetsbare) ouderen en al hetgeen daarmee verband houdt.
 • Pasman Stichting
  De Stichting heeft als algemeen maatschappelijk doel het bevorderen van de kwaliteit van leven voor geestelijk- of lichamelijk gehandicapten.
 • Fondsen voor ouderen
  Biedt een overzicht van allerlei fondsen voor projecten en initiatieven met in de hoofdrol de doelgroep ouderen.
 • Jeugdeducatiefonds
  Het Jeugdeducatiefonds vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen die in armoede opgroeien. Dit doen we door basisscholen in staat te stellen om kinderen te geven wat ze nodig hebben.
 • De Grote Clubactie
  Zij zetten zich in voor een gezond verenigingsleven in Nederland.
 • Samenspeelfonds
  Zij steunen projecten die ervoor zorgen dat kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen, sporten en leren.
 • Casterenshoeve
  Biedt financiële ondersteuning aan projecten die gericht zijn op kwetsbare groepen in de samenleving. Gezondheidszorg, onderwijs en samenleving zijn de focusgebieden.
 • Groene schoolpleinenfonds 
  Voor projecten die het gebruik van groene schoolpleinen voor natuur- en cultuureducatie stimuleren.
 • SamenSpeelFonds – Geld voor Noorden
  Voor projecten die het gebruik van groene schoolpleinen voor natuur- en cultuureducatie stimuleren.