BETA

Wat is M-brass? (M-brass.com)

M-brass (embrace) is een innovatief project dat zich richt op het betrekken van vluchtelingen bij blaasmuziek. Blaasmuziek staat bekend om zijn vermogen om mensen te verbinden en gemeenschappen te versterken. Het programma is ontstaan uit het besef dat blaasmuziek niet alleen een artistieke uitlaatklep biedt, maar ook een krachtig middel is voor sociale inclusie.

Waarom M-brass?

  1. Sociale Integratie: Blaasmuziek geeft het unieke vermogen  om snel te integreren in diverse gemeenschappen. Door vluchtelingen de mogelijkheid te geven deel te nemen aan lokale muziekgroepen, worden bruggen geslagen en barrières doorbroken.

  2. Tegen Verveling: Veel vluchtelingen ervaren verveling en isolatie tijdens hun integratieproces. M-brass biedt een creatieve en sociale uitlaatklep, waardoor deze mensen actief betrokken raken en positieve relaties opbouwen.

  3. Gemeenschapsbetrokkenheid: door optredens van de nieuwe inwoners worden zij zichtbaar, en kunnen ze gemeenschapsbetrokkenheid tonen. 
  4. Gemeenschapsversterking: Blaasmuziek bevordert samenwerking en teamwerk. Door deel te nemen aan lokale blaasorkesten kunnen vluchtelingen niet alleen hun eigen vaardigheden ontwikkelen, maar ook bijdragen aan de culturele diversiteit van de gemeenschap.

  5. Her integratie: als een nieuwe inwoner naar een andere woonplaats verhuisd, kan deze persoon door middel van blaasmuziek ook daar snel een plekje in de gemeenschap vinden. 

Muziek leraren gezocht

Als ervaren muziekleraar speelt u een cruciale rol in het delen van uw expertise en het inspireren van anderen door middel van muziek. Uw betrokkenheid bij M-brass kan een positieve impact hebben op het leven van vluchtelingen en bijdragen aan de culturele diversiteit van onze gemeenschap. Heb jij interesse? neem dan contact met ons op: info@soundingconcepts.com

M-brass helpt met: 

  1. Locatie en instrumenten:  het identificeren van beschikbare oefenruimten en instrumenten, zodat vluchtelingen gemakkelijk kunnen deelnemen aan lokale blaasensembles.
  2. Financiële Ondersteuning: een financiële bijdrage zal bijdragen aan de aanschaf van instrumenten, muzieklessen en evenementen die deelname aan het programma mogelijk maken.
  3. Promotie en Bewustwording: ondersteun onze inspanningen om het programma bekend te maken binnen de gemeenschap, zodat zowel vluchtelingen als lokale muzikanten zich bewust worden van de mogelijkheden om samen muziek te maken.
  4. Stappenplan: we bieden een stappen plan om M-Brass in uw gemeenten goed te doen landen. 
  5. Kennisdelen: wij willen een centraal platvorm bieden waar we ervaringen met elkaar kunnen delen. 

Het Resultaat

We verrijken uw gemeenschap, maar ook aan de positieve ervaringen van vluchtelingen tijdens hun integratie. Muziek heeft de kracht om barrières te doorbreken en een gevoel van eenheid te creëren.